Hvem er vi?

Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg er en lokalavdeling under Dyrebeskyttelsen Norge. Vårt hovedfokus er å hjelpe dyr i nød i lokalområdet. Vi drifter et hjelpesenter i Kongsberg hvor vi ivaretar hjemløse dyr. Alt vår arbeid er basert på frivillig innsats og det hadde ikke vært mulig å drive en lokalavdeling uten frivillig arbeid og økonomiske bidrag fra vårt lokalmiljø. Det er alltid rom for flere frivillige, så ta gjerne kontakt om ønsker å gjøre en forskjell for dyrene.

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 28 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.

Med flere tusen medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor publikum, myndigheter og media. Vi sprer nye tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyrs liv. Vi griper inn der dyr blir utsatt for urett.

om_oss_brune
graa_katt_fjernadopsjon
Cinderella
Timmi

Styret 2018/2019 

Torsdag 13/09-2018 holdt vi et ekstraordinært årsmøte hvor det ble valgt et nytt styre for lokalavdelingen for året 2018/2019. 

Det nye styret er som følger:

LEDER: Marianne Bøen

NESTLEDER: Steve Antonsen

KASSERER: Janne Gravningen Johannessen

SEKRETÆR: Ane Hvål Hansen

HJELPESENTERANSVARLIG: Unni Merete Skjemstad

ØVRIGE STYREMEDLEMMER: 

Kjersti Fredensborg

Eline Kro Holte

VARAMEDLEMMER:

Hege Olsen

Line Skjærvold

Eirin Bakka